privacybeleid
Deze site verzamelt alleen gegevens wanneer je dit uitdrukkelijk hebt toegelaten. We gebruiken deze data om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie ga naar ons privacybeleid.
Taalkeuze

Artikel 1

De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto en videomateriaal van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.
Foto's, videomateriaal alsook persartikelen kan u terugvinden op onze Facebook pagina.
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie.
Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking.

Artikel 2

Alle deelnemers krijgen nog bijkomende informatie met betrekking tot het parkingbeleid.
We vragen dan ook om de wagen te parkeren op de aangegeven parking.
Het is een open parcours. Dit houdt in dat voetgangers en fietsers toegelaten zijn op het wedstrijdparcours.
Al het verkeer dat zich op ons wedstrijdparcours gaat begeven zal geïnformeerd worden over het feit dat er een wedstrijd bezig is.
Het huidig wedstrijdparcours is een richtlijn. Er bestaat geen garantie dat het uitgetekend parcours ook effectief het wedstrijdparcours is, maar het is wel het parcours dat de voorkeur geniet.
Vanwege bepaalde omstandigheden zou het kunnen betekenen dat we wijzigingen moeten aanbrengen aan het parcours. Dit geeft geen recht op een terugbetaling!

Artikel 3

Start en aankomst: Kaaiplein 28, 9220 Hamme
We starten zondag 18 maart 2018 om 7u30 (100 km) stipt.
We starten zondag 18 maart 2018 om 9u (50 km) stipt.
We starten zondag 18 maart 2018 om 11u (marathon) stipt.
We starten zondag 18 maart 2018 om 13u (halve marathon) stipt.
Wanneer je te laat bent, mag je mogelijks nog wel starten onder bepaalde voorwaarden. Je moet hierbij wel rekening houden met de reeds verlopen tijd.

Artikel 4

Het Rood Kruis zal aanwezig zijn op dit evenement.
Fietsbegeleiding is toegestaan op voorwaarde dat men de andere deelnemers niet hindert.
Er mag maar één fietser de atleet begeleiden. De organisatie zal nog extra details hierover meegeven, een week voor de wedstrijd plaats vindt.
Deelnemers die na 18u30 nog op het parcours aanwezig zijn, moeten zelf voor verlichting zorgen!
De 100 km deelnemers zullen ook een live tracking pakket meekrijgen.
Alle lopers krijgen een chip en wedstrijdnummer voor de elektronische en manuele tijdsregistratie!
Voor de chip wordt 5 euro waarborg gevraagd! Wanneer je de chip terug inwisselt krijg je de waarborg terug.
Een T-shirt kan door iedereen aangekocht worden voor een meerprijs van 15 euro.
Omkleden (wanneer tijdig aanwezig) alsook de mogelijkheid om te douchen is voorzien in sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32, 9220 Hamme.
Je kan je bagage afgeven aan de start.
Bagage is persoonlijk en kan enkel teruggegeven worden via de correcte procedure.
Indien je zelf je bagage niet kan afhalen, contacteer je best de organisator op zijn mobiele telefoonummer +32486/80.72.15.

Artikel 5

Inschrijvingen zijn pas voltooid na de betaling van het inschrijvingsbedrag!
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, maar deze nog niet betaald hebt, krijg je de status Wachtend op betaling.
Wanneer na 7 dagen het bedrag niet is overgeschreven wordt je geschrapt. Je dient opnieuw het registratieproces te doorlopen.
Daginschrijvingen zijn enkel mogelijk op het secretariaat of online tot 4 maart 2018.
Daginschrijvingen voor de 100 km wedstrijd zijn niet mogelijk op het secretariaat! Indien je na 17 februari wenst deel te nemen aan de wedstrijd, verzoeken we je online in te schrijven!

Halve marathon solo


Voorinschrijving: 10 euro (mogelijk tot 17 februari 2018)
Online daginschrijving: 15 euro (mogelijk vanaf 18 februari 2018 tot 4 maart 2018)
Daginschrijving: 15 euro

Marathon solo

Early bird: 20 euro (mogelijk tot 30 november 2017)
Voorinschrijving: 25 euro (mogelijk vanaf 1 december 2017 tot 17 februari 2018)
Online daginschrijving: 30 euro (mogelijk vanaf 18 februari 2018 tot 4 maart 2018)
Daginschrijving: 30 euro

Ultra wedstrijden

50 km solo

Early bird: 25 euro (mogelijk tot 30 november 2017)
Voorinschrijving: 30 euro (mogelijk vanaf 1 december 2017 tot 17 februari 2018)
Online daginschrijving: 35 euro (mogelijk vanaf 18 februari 2018 tot 4 maart 2018)
Daginschrijving: 35 euro

100 km solo

Early bird: 50 euro (mogelijk tot 30 november 2017)
Voorinschrijving: 60 euro (mogelijk vanaf 1 december 2017 tot 17 februari 2018)
Online daginschrijving: 70 euro (mogelijk vanaf 18 februari 2018 tot 4 maart 2018)

Artikel 6

Annulaties zijn enkel mogelijk mits een medisch attest tot en met 17 februari 2018.
Wij storten bij een annulatie het bedrag integraal terug, tenzij de annulatie gebeurde na de opgegeven data.
Je deelname kan ook overgedragen worden aan een andere deelnemer dewelke nog niet is ingeschreven.
Hiervoor is geen medisch attest vereist, tenzij de deelnemer jonger is dan 18 jaar.
Overdracht is mogelijk tot 11 maart 2018. Wij rekenen hiervoor geen administratiekosten aan.
Bij een overdracht vragen wij wel de gegevens door te geven van zowel de overdrager als de overgedragene.
Overdrachten na 11 maart 2018 zijn niet meer mogelijk.
Dit geeft, net zoals annulaties na de opgegeven data, geen recht op terugbetaling.

Artikel 7

Deelnemers die zijn ingeschreven, maar niet gestart zijn worden geregistreerd onder DNS.
U mag uw eigen dranken onderweg meenemen.
Supporters langs het parcours kunnen eveneens drank aanreiken.
Gelieve ervoor te zorgen dat u geen andere deelnemers hiermee hindert!
Onderweg voorzien wij eveneens sanitair en zorgen wij voor de nodige afval inrichtingen.
Wij vragen aan de deelnemers het nodige respect op te brengen voor de natuur, de omgeving en de eigendommen.
Deelnemers die zich hier niet aan houden kunnen ten allen tijde uit de wedstrijd gehaald worden.
Deelnemers die onderweg stoppen dienen hun chipnummer in te leveren aan de eerstvolgende bevoorradingspost.
Hun tijd wordt geregistreerd met een DNF.

Artikel 8

De prijsuitreiking vindt plaats te Kaaiplein 28, 9220 Hamme.
Iedere deelnemer die voor 17 februari is ingeschreven ontvangt een medaille alsook naturaprijzen. Iedere deelnemer die na 17 februari inschreef, ontvangt een medaille alsook naturaprijzen volgens de aanwezige voorraad in de volgorde van inschrijving.
Voor de top drie mannen/vrouwen (overall) zijn er souvenirs voorzien.
Nadien leveren wij zo snel mogelijk een digitaal certificaat af per deelnemer.
Bijkomend stellen wij ook de volledige uitslag digitaal ter beschikking.